NIS2 to skrót od Network and Information Security Directive 2, czyli Dyrektywy dotyczącej bezpieczeństwa sieci i informacji 2. Dyrektywa ta dotyczy przedsiębiorstw i instytucji z sektora usług cyfrowych oraz operatorów usług istotnych dla funkcjonowania państwa, którzy są zobowiązani do zapewnienia wysokiego poziomu bezpieczeństwa swoich systemów informatycznych i sieci. Celem NIS2 jest zwiększenie odporności na cyberzagrożenia oraz zapewnienie ochrony przed atakami na infrastrukturę krytyczną.

Nowości w systemie NIS2

W dzisiejszych czasach, kiedy większość działań odbywa się w świecie cyfrowym, bezpieczeństwo informacji jest kluczowe. Właśnie dlatego Unia Europejska wprowadziła nowe przepisy dotyczące bezpieczeństwa sieci i systemów informatycznych, zwane NIS2.

NIS2 to skrót od Network and Information Security Directive 2, czyli Dyrektywy o Bezpieczeństwie Sieci i Informacji 2. Jest to unijna regulacja, która ma na celu zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa sieci i systemów informatycznych w całej Europie.

Kogo dotyczy NIS2? Przede wszystkim, dyrektywa ta dotyczy operatorów usług istotnych dla funkcjonowania społeczeństwa i gospodarki. Są to m.in. operatorzy sieci energetycznych, operatorzy transportu, operatorzy usług bankowych i finansowych, operatorzy usług zdrowotnych oraz operatorzy usług w zakresie dostarczania wody.

Ponadto, NIS2 dotyczy również dostawców usług cyfrowych, takich jak platformy e-commerce, wyszukiwarki internetowe czy chmury obliczeniowe. Wszyscy ci operatorzy i dostawcy usług muszą spełnić określone wymagania dotyczące bezpieczeństwa swoich sieci i systemów informatycznych.

W ramach NIS2, operatorzy usług istotnych dla funkcjonowania społeczeństwa i gospodarki muszą zgłaszać incydenty związane z bezpieczeństwem swoich sieci i systemów informatycznych do odpowiednich organów państwowych. Mają również obowiązek przeprowadzania regularnych testów bezpieczeństwa oraz wdrażania odpowiednich środków ochrony.

Dostawcy usług cyfrowych z kolei muszą zapewnić odpowiedni poziom bezpieczeństwa swoich usług oraz zgłaszać incydenty związane z bezpieczeństwem do odpowiednich organów państwowych.

NIS2 wprowadza również nowe wymagania dotyczące zarządzania ryzykiem związanym z bezpieczeństwem sieci i systemów informatycznych. Operatorzy i dostawcy usług muszą przeprowadzać regularne oceny ryzyka oraz wdrażać odpowiednie środki ochrony.

Warto zaznaczyć, że NIS2 nie dotyczy jedynie operatorów i dostawców usług. Dyrektywa ta wprowadza również nowe wymagania dotyczące bezpieczeństwa sieci i systemów informatycznych w sektorze publicznym. Państwa członkowskie muszą zapewnić odpowiedni poziom bezpieczeństwa swoich sieci i systemów informatycznych oraz przeprowadzać regularne testy bezpieczeństwa.

NIS2 to ważna regulacja, która ma na celu zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa sieci i systemów informatycznych w całej Europie. Dotyczy ona operatorów usług istotnych dla funkcjonowania społeczeństwa i gospodarki, dostawców usług cyfrowych oraz sektora publicznego. Wszyscy ci podmioty muszą spełnić określone wymagania dotyczące bezpieczeństwa swoich sieci i systemów informatycznych oraz zgłaszać incydenty związane z bezpieczeństwem do odpowiednich organów państwowych.

Pytania i odpowiedzi

Pytanie: Kogo dotyczy NIS2?
Odpowiedź: NIS2 dotyczy państw członkowskich Unii Europejskiej oraz innych podmiotów, które świadczą usługi w sektorze usług cyfrowych na terenie UE.

Konkluzja

NIS2 dotyczy państw członkowskich Unii Europejskiej oraz innych krajów europejskich, które zdecydują się na jego wdrożenie. Celem NIS2 jest zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa sieci i systemów informatycznych w Europie.

Wezwanie do działania: NIS2 dotyczy wszystkich podmiotów sektora publicznego w Polsce. Zachęcamy do zapoznania się z informacjami na temat NIS2 na stronie BlizejEdukacji.pl.
Link tag HTML: https://www.blizejedukacji.pl/

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here