ile czasu na rozpatrzenie reklamacji

W przypadku, gdy zakupiony przez konsumenta towar czy zamówiona usługa posiadają wadę, wówczas może on skorzystać z przysługującego mu prawa do reklamacji. Czym dokładnie jest reklamacja? Jak można z niej skorzystać? Ile czasu posiada przedsiębiorca na jej rozpatrzenie?

Reklamacja towaru – rękojmia i gwarancja

Reklamacją nazywa się ogólnie żądania kierowane przez konsumenta w stosunku do sprzedawcy lub producenta, które dotyczą nieodpowiedniej jakości towaru lub usługi. Wówczas, w ramach reklamacji, konsument może ubiegać się naprawę, wymianę albo też o zwrot pieniędzy za towar lub wykonaną usługę.

Zasadniczo, podstawą do zgłoszenia reklamacji mogą być:
– rękojmia
– gwarancja

Oba te terminy często stosowane są wymiennie, ale warto pamiętać o tym, że w rzeczywistości odnoszą się one do dwóch całkowicie odmiennych żądań, które niosą ze sobą także inne konsekwencje dla konsumenta.

Rękojmia
Rękojmia jest jedną z możliwych dróg na złożenie reklamacji. W tym przypadku konsument może dochodzić swoich praw przy wystąpieniu wady fizycznej albo prawnej towaru konsumpcyjnego.

Udzielającym rękojmi jest sprzedawca, czyli sklep. To właśnie do niego trzeba kierować pismo reklamacyjne. Przedsiębiorca nie może odmówić przyjęcia reklamacji, chyba że przepisy stanowią inaczej.

W ramach rękojmi można żądać:
– wymiany towaru na nowy
– zmniejszenia ceny towaru
– naprawienia towaru
– odstąpienia od umowy w przypadku, gdy wada jest naprawdę istotna – wtedy konsument może otrzymać zwrot pieniędzy

zakupy

Okres rękojmi to 2 lata od wydania towaru konsumentowi. W przypadku towarów używanych okres ten wynosić może maksymalnie do 1 roku. Wyjątek to nieruchomości, dla których stosuje się okres 5 lat ochrony.

Reklamację najlepiej złożyć na piśmie, w którym należy zaznaczyć wadę, a także wyznaczyć swoje żądanie. Pismo można przekazać bezpośrednio do sprzedawcy. Co ważne, do rozpatrzenia reklamacji nie trzeba koniecznie posiadać paragonu.

Zatem, ile czasu na rozpatrzenie reklamacji w związku z rękojmią? Termin rozpatrzenia reklamacji złożonej przez konsumenta przez przedsiębiorcę to 14 dni kalendarzowych, licząc od momentu jej zgłoszenia. Wówczas, gdy przedsiębiorca nie odniesie się do reklamacji, wówczas uznaje się, że jest ona zasadna. Po tym czasie przedsiębiorca nie może odmówić spełnienia żądania klienta.

Gwarancja

Druga opcja, z której mogą skorzystać konsumenci zauważający wadę towaru albo usługi, to gwarancja. Tutaj mamy do czynienia z innego rodzaju procedurą.

Gwarancja może, lecz nie musi być udzielona na dany towar czy usługę. Jest to dobrowolne świadczenie producenta, który określany jest także mianem gwaranta. W związku z tym może on, lecz nie musi, zaoferować gwarancję do swojego produktu. Ochrona gwarancyjna udzielana przy tym na różnego rodzaju mienie, na przykład ma samochody zegarki, meble.

Jeżeli gwarancja została udzielona, wówczas można z niej skorzystać. Gdy jej nie ma, konsument dodatkowo chroniony jest odpowiednimi prawami konsumenta, czyli w tym przypadku prawem do złożenia reklamacji.

Okres ochrony gwarancyjnej jest tak naprawdę indywidualnie określany przez gwaranta. Niektóre firmy stosują roczne lub dwuletnie gwarancje, ale są też i takie, które dają gwarancje na 5, 10, 15 lat, a nawet gwarancje dożywotnie.

rozpatrzenie reklamacji

Dokładne informacje o tym, jak należy korzystać z gwarancji, powinny znaleźć się w dołączonej do produktu umowie. Bardzo często można także znaleźć umowy gwarancyjne online.

Warunki gwarancji, jak wspomniano już powyżej, są ustalane przez producenta. Producent może też samodzielnie wyznaczyć termin realizacji gwarancji. Gwarant musi zatem wykonać swoje obowiązki zgodnie z informacjami znajdującymi się w dokumencie gwarancji. Wielu producentów gwarantuje krótkie terminy rozpatrzenia zgłoszeń, a także zapewnia inne udogodnienia, na przykład naprawy w domu, naprawy w weekendy

Gdy taki termin nie został wyznaczony, stosuje się termin 14 dni od momentu dostarczenia rzeczy przez konsumenta.

Podsumowując, przedsiębiorcy mają jedynie określony czas na rozpatrzenie reklamacji konsumenta. Najczęściej to 14 dni kalendarzowych.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here