ile zarabia wójt

Wójt to stanowisko o wielowiekowej tradycji w kulturze i państwowości naszego kraju.

W początkowej fazie tworzenia się polskiej państwowości, a więc w okresie lokacji miast (czyli w okresie tworzenia się form organizacyjno-prawnych na terenie nowych i istniejących wsi i miast) zawód wójta był zawodem dziedziczonym. Był to urzędnik, który stał wówczas na czele miasta czy mniejszej osady miejskiej. Takie miasta były wówczas przeważnie lokowane na prawie niemieckim.

Prawo niemieckie (zwane też czasami magdeburskim) było prawem miejskim rozprzestrzenionym po całej Europie, a wzorowanym na prawie istniejącym wówczas w mieście Magdeburg. Prawo to zostało ustanowione w okolicach 1035 roku kiedy to Magdeburg otrzymał prawo do handlu i zjazdów. Później prawo to zostało szczegółowo spisane w 1188 roku i od tamtego czasu stało się swoistym wzorcem dla kolejnych miast budowanych w całej Europie w tamtym okresie. W Polsce prawo niemieckie zaczęło być po raz pierwszy stosowane na ziemiach polskich w pierwszych dziesięcioleciach XIII wieku na Śląsku. Miasta, które były lokowane na prawie niemieckim przez długi czas były mocno związane z Magdeburgiem między innymi poprzez naukę od magdeburskiego sądu miejskiego w skomplikowanych zawiłościach prawnych.

Wójt w miastach na prawie niemieckim pełnił rolę lennika miasta. Był on więc zobowiązany do konnej służby wojskowej, a także posiadał liczne finansowe przywileje, takie jak o wiele dochód z pobieranego od mieszkańców miasta czynszu (wójt otrzymywał aż 1/6 całego czynszu pobieranego od mieszkańców), posiadał na własność wiele domów i budynków znajdujących się na terenie miasta, posiadał uposażenie gruntowe (nazywane wówczas wójtostwem), miał możliwość zasiadania w ławie miejskiej, otrzymywał dochód z 1/3 kar sądowych nakładanych przez sądy na mieszkańców miasta, a ponadto miał on też prawo do posiadania jatek. Czym była jatka? Było to miejsce, w którym sprzedawano wówczas mięso z uboju, czyli innymi słowy były to publiczne kramy rzeźnicze sprzedające mieszkańcom świeże mięso.

kalkulator

Ile zarabia wójt?

Kiedyś jak widać były to bardzo duże sumy i przywileje społeczne. Obecnie jednak jest zupełnie inaczej i wójt niewielkiej gminy zarabia niewiele więcej niż przeciętny urzędnik państwowy.

Wysokość wynagrodzenia wójta zależy w bardzo dużej mierze od wielkości miejscowości którą zarządza. Najmniej zarabiają wójtowie małych kilkusetosobowych wsi. W ich przypadku pensja wójta jest z reguły niższa niż 4 tysiące złotych lub jest zbliżona do tej kwoty. Lepiej sprawy się mają w przypadku wójtów dużych wsi, które mają do 15 tysięcy mieszkańców. Wójtowie takich miejscowości mogą liczyć na wynagrodzenie z zakresu od 4200 do nawet 5900 złotych. Dodatek funkcyjny dla wójta waha się natomiast od 1000 do nawet 1900 złotych.

Zauważalnie więcej zarabiają burmistrzowie małych miasteczek oraz średnich miast. W przypadku burmistrzów miast mających od 15 do 100 tysięcy mieszkańców, ich wynagrodzenie wynosi o 4500 do 6000 złotych. Dodatek funkcyjny dla takiego burmistrza będzie się wahał między 1000 a 2100 złotymi. Burmistrzowie dużych miast, które mają więcej niż 100 tysięcy mieszkańców zarabiają z kolei od 4800 do nawet 6200 złotych. Takie samo wynagrodzenie otrzymują prezydenci miast, które mają powyżej 300 tysięcy mieszkańców, czyli prezydenci takich miast jak Warszawa, Kraków, Łódź, Poznań, Wrocław czy Gdańsk. Dodatek funkcyjny dla burmistrzów i prezydentów dużych miast jest podobny jak przy mniejszych miejscowościach – waha się więc od 1000 do 2100 złotych.

zarobki

Czym obecnie zajmuje się wójt? Przede wszystkim pełni on funkcję organu wykonawczego gminy, wykonuje on również uchwały uchwalone przez radę gminy, a także zadania jakie ma przed sobą gmina, które są określone przepisami prawa.

Dodatkowo wójt przygotowuje projekty uchwał rady gminy, określa sposób wykonywania uchwał uchwalonych przez radę gminy. gospodaruje mieniem komunalnym gminy, zatrudnia i zwalnia kierowników jednostek organizacyjnych, dba o wykonywanie budżetu gminy, a także opracowuje programy rozwoju dla gminy.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here